Skip to main content

Plejehjem institutioner

Synstest på plejehjem og institutioner

Få lavet synstest og afprøv forskellige briller der hvor du er. Det er nemt og trygt at få besøg af optikeren.

Hjemmesynsprøve der hvor du er

Mange ældre, handicappede og svagtseende har svært ved at komme til optikeren for at få foretaget en synsprøve. Hos Juel Optik i Viborg har vi netop af denne grund specialiseret os i at komme ud til vores kunder, som af den ene eller anden grund ikke har nemt ved at komme ind i en traditionel optikerforretning, for at lave en hjemmesynsprøve.

Høj livskvalitet i form af et godt syn er vigtigt for alle! Ældre, gangbesværede eller sengeliggende bruger ofte meget tid på synskrævende ting, såsom at se fjernsyn, håndarbejde, hobbies og ikke mindst læsning. Derfor er det vigtigt, at disse personer jævnligt får undersøgt øjnene, kontrolleret brillestyrken samt efterset brillerne. Hos Juel Optik kan vi med vores topmoderne transportable udstyr være med til at afhjælpe disse behov med en hjemmesynsprøve i vante hjemlige omgivelser.

For ældre, handicappede, sindslidende, demente samt deres pårørende kan det være meget stressende at skulle planlægge transport, finde tid til at besøge optikeren for at få foretaget en synsprøve, for derefter igen at hente brillen og måske igen for at få brillen rettet til. Juel Optik betjener dig, hvor og hvornår det passer dig bedst. Vi kører hjem til dig med vores transportable synsprøveudstyr og har et stort udvalg af moderne kvalitetsbrillestel samt brilleglas fra de bedste leverandører i alle typer og prisklasser.

Vi benytter os naturligvis af det nyeste indenfor elektroniske hjælpemidler for at opnå hurtige og præcise målinger. Specielt har vi en håndholdt autorefraktor med, som i løbet af få sekunder måler styrken i dine øjne. Dette muliggør præcise synsprøver på f.eks. demente eller handicappede personer, der kan have svært ved at kommunikere.

Juel Optik kommer gerne ud til plejehjem, ældrecentre, ældreboliger, foreninger, beskyttede boliger, institutioner m.m. og hjælper brugerne på stedet, så deres syn bliver så godt som overhovedet muligt. Vi henviser naturligvis til øjenlæge, hvis der er patalogiske årsager til, at synet er blevet dårligere. Juel Optik afholder også gerne synsdage, hvor flere kan få foretaget synsprøver/synsundersøgelser, rettet briller samt blive vejledt om andre synsforhold som f.eks. læselys og brug af lup som synshjælpemiddel.

plejehjem